Izjava o pristupačnosti

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine 17/19).

Ova Izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu: www.cpr-rijeka.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je u većoj mjeri usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te točkom 7.1. Smjernica CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom (ver. 1.1.) donesena u studenom 2019. godine.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke (.doc, .xls) uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, pa nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava sastavljena je 3. kolovoza 2020. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool te vanjskom procjenom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Centar možete obavijestiti o bilo kojoj neusklađenosti mrežne stranice sa zahtjevima pristupačnosti i zatražiti informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni, u uredovno vrijeme, na sljedeće kontakt podatke:

  • telefonom na broj: 051/546-451
  • elektroničkom poštom: info@cpr-rijeka.hr
  • poštom na adresu: Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, Wenzelova 3/A, 51000 Rijeka

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora provodi Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Povjerenika za informiranje možete kontaktirati:

  • elektroničkom poštom: ppi@prisupinfo.hr
  • telefonom na broj: 0917850408
  • poštom na adresu: Zvonimirova 17, 10000 Zagreb (privremena adresa)

Molimo da se o aktualnim kontakt podacima Povjerenika za informiraneje informirate na www.pristupinfo.hr.