Dokumenti Centra

Opći akti

Ostali akti

Godišnji plan rada  

Godišnje izvješće o radu

Financijski dokumenti 

2023. godina:

  • Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu (xls), Obrazloženje prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu (doc), Odluka o usvajanju Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2023. (pdf)  (objavljeno: 6.11.2023.)
  • Izvješće o izvršenju Financijskog plana za period 01.01.-30.6.2023. (pdf, doc) i Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana za period 01.01.-30.6.2023. (pdf, doc) (objavljeno: 13.7.2023.)
  • Financijski plan za 2023. godinu (xls), Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2023. godinu (doc), Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana za 2023. godinu (doc), Odluka o usvajanju financijskog plana za 2023. godinu (pdf)(objavljeno: 14.12.2022.)

2022. godina:

2021. godina:

Strateški dokumenti

Rad Upravnog vijeća

Dnevni red i zaključci sa sjednica Upravnog vijeća 

2023. godina:

2022. godina: