Javna nabava

Opći dokumenti o javnoj nabavi

Postupci u tijeku

Trenutno nema postupaka.

Završeni postupci

Jednostavna nabava vozila putem operativnog leasinga