Natječaji za zapošljavanje

Javni natječaj za zapošljavanje za radno mjesto: VIŠI STRUČNI SAVJETNIK (edukacijski rehabilitator/socijalni pedagog)

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka objavljuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: VIŠI STRUČNI SAVJETNIK (edukacijski rehabilitator / socijalni pedagog), u Stručnoj službi za profesionalnu rehabilitaciju, Odjel rehabilitacijske procjene, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca.

Prijava na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Više pročitajte u tekstu javnog natječaja.

Informacija o obradi osobnih podataka podnositelja prijave na javni natječaj.

Objavljeno: 6.11.2023.

POZIV NA PISANO TESTIRANJE I RAZGOVOR za radno mjesto: VIŠI STRUČNI SAVJETNIK (edukacijski rehabilitator/socijalni pedagog)

Kandidati/kandidatkinje koji su se prijavili na javni natječaj KLASA: 112-01/23-01/07 URBROJ: 2170/01-58-11-02-23-1 od 2. studenoga 2023. godine, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana i Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 6. studenoga 2023. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
STRUČNA SLUŽBA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, Odjel rehabilitacijske procjene : Viši stručni savjetnik (sa završenim studijem iz područja društvenih znanosti, polje edukacijska rehabilitacija ili socijalna pedagogija) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune su (inicijali: ime i prezime):
• S. L.

II. Poziva se navedeni kandidat/kandidatkinja da pristupi na pisano testiranje i razgovor koji će se održati u srijedu, 6. prosinca 2023. godine s početkom u 15:00 sati na adresi Wenzelova 3/A, Rijeka, u prostorijama Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za pisano testiranje su:
– Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20): poglavlja I. Opće odredbe, III. Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom i IV. Centar za profesionalnu rehabilitaciju, integrativna radionica i zaštitna radionica
– Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 75/18, 145/20): poglavlja II. Profesionalna rehabilitacija, te Standardi usluga profesionalne rehabilitacije.

III. Kandidat/kandidatkinja je dužan prije početka pisanog testiranja predočiti na uvid identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta.

Napomena: Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi testiranju ili razgovoru iz bilo kojeg razloga, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Objavljeno: 30. studenoga 2023. godine