Kontakt

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Adresa sjedišta: Wenzelova 3/a, Rijeka 51000

OIB: 99737296287
IBAN: HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN
Telefon: 051 / 546 – 451
Fax: 051 / 687 – 588
E-mail: ivana.lulic@cpr-rijeka.hr

Radno vrijeme: 08:00 – 16:00  (ponedjeljak – petak)

Kako do nas?