Kontakt

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

ADRESA: Wenzelova 3/A, 51000 Rijeka
OIB: 99737296287
IBAN: HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN
TELEFON: 051 / 546 – 451
FAX: 051 / 687 – 588
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE ZA PRIMANJE PISMENA: info@cpr-rijeka.hr
RADNO VRIJEME: 08:00 – 16:00 (ponedjeljak – petak)  

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA: 08:00 – 16:00 SATI (PONEDJELJAK-PETAK)

Kako do nas?

Oznaka na mapi lokacije CPR Rijeka

Ravnateljica

Ivana Kosorčić

TELEFON: 051 / 546 – 451
E-MAIL: ivana.kosorcic@cpr-rijeka.hr

Stručna služba za profesionalnu rehabilitaciju

Rukovoditeljica službe: Višnja Rakin

TELEFON: 051 / 546 – 449
E-MAIL: visnja.rakin@cpr-rijeka.hr

Odjel rehabilitacijske procjene

Rukovoditeljica odjela i voditeljica stručnog tima: Djurdjica Hribar

TELEFON: 051 / 546 – 450
E-MAIL: djurdjica.hribar@cpr-rijeka.hr

Odjel stručne podrške i praćenja

Rukovoditelj odjela: Dario Grbić

TELEFON: 051 / 323– 804
E-MAIL: dario.grbic@cpr-rijeka.hr

Služba upravljanja

Odjel financija i računovodstva

Rukovoditeljica odjela: Danijela Miceli

TELEFON: 051 / 323 – 804
E-MAIL: danijela.miceli@cpr-rijeka.hr

Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova

Rukovoditeljica odjela: Petra Rex Mihelec

TELEFON: 051 / 323 – 869
E-MAIL: petra.rex-mihelec@cpr-rijeka.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

TELEFON: 051 / 323 – 869
E-MAIL:petra.rex-mihelec@cpr-rijeka.hr

Službenik za informiranje

TELEFON: 051 / 323 – 869
E-MAIL:petra.rex-mihelec@cpr-rijeka.hr