O nama

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka je ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. 

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka osnovan je Ugovorom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka od 07. listopada 2015. godine, kojeg su sklopili Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 49% i Grad Rijeka s osnivačkim udjelom od 51%.

S radom započinje u proljeće 2016.g., a nastavlja se na pedesetogodišnju riječku tradiciju profesionalne rehabilitacije koja se razvila zahvaljujući brizi o radnicima razvijene riječke industrije.

Uredbom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka („Narodne novine“, broj 9/19), Republika Hrvatska je preuzela sva prava i obveze osnivača nad Centrom.

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Tijela Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka su Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.

Ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka je Ivana Lulić, dipl. nov.

Rad samog Centra za profesionalnu rehabilitaciju reguliran je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) i Pravilnikom o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/18).

Sve usluge profesionalne rehabilitacije provodi, usklađuje i procjenjuje interdisciplinaran stručni tim u sastavu:  psiholog, socijalni radnik, pedagog, rehabilitator.

Djelatnost Centra je organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom koje uključuju sljedeće mjere i aktivnosti:

– sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti
– profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti
– analizu tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad
– procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja
– radno osposobljavanje, obrazovanje i programe održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
– informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u učenju i radu – provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unapređenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu
– informiranje i savjetovanje o primjeni različitih učinkovitih tehnika u učenju i radu
– razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije
– tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjenu rezultata profesionalne rehabilitacije
– informiranje i podršku u izvorima financiranja
– izvođenje programa socijalnog uključivanja
– izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije
– izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada
– posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene profesionalne rehabilitacije