Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

O nama

O CENTRU

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka je ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Profesionalnu rehabilitaciju čine različite aktivnosti usmjerene na profesionalno i radno osposobljavanje, zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom. Cilj Centra je kroz multidisciplinarne postupke i razne mjere što brže uključiti i što dulje zadržati osobu s invaliditetom u svijetu rada, u skladu s njegovim mogućnostima i potrebama. Krajnji cilj je postići i održati što veću uključenost i opću, te radnu funkcionalnost osobe s invaliditetom. Sve usluge profesionalne rehabilitacije u Centru provodi, usklađuje i procjenjuje stručni tim u sastavu: psiholog, socijalni radnik, pedagog, rehabilitator i liječnik. Voditeljica stručnog tima je Djurdjica Hribar, mag. soc. rada.

PRAVNI OKVIR

Rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka reguliran je sljedećim pravnim okvirom:

  • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)
  • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 75/18, 145/20) – sa Standardima usluga profesionalne rehabilitacije
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 75/18)
  • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 75/18, 120/18, 37/20, 145/20)
  • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 145/20)
  • Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 75/18)
  • Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2023. godinu

USTROJSTVO CENTRA

Tijela Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka su Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka sastoji se od tri ustrojstvene jedinice:

  • Ured ravnatelja
  • Stručna služba za profesionalnu rehabilitaciju
  • Služba upravljanja

Grafički prikaz unutarnjeg ustroja

Ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka je Ivana Kosorčić, dipl. novinar

Rukovoditeljica Stručne službe za profesionalnu rehabilitaciju je Višnja Rakin, dipl. psiholog

POVIJEST CENTRA

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka osnovan je 7. 10. 2015. godine kao ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Osnivači su bili Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 49 % i Grad Rijeka s osnivačkim udjelom od 51%. S radom je započeo u proljeće 2016.g., čime je nastavio pedesetogodišnju riječku tradiciju profesionalne rehabilitacije temeljene na brizi o radnicima razvijene riječke industrije. Od 2019. godine jedini osnivač Centra je Republika Hrvatska koja je preuzela sva prava i obveze osnivača nad Centrom Uredbom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (Narodne novine broj 9/19). Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.