O centru

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka osnovan 7. 10. 2015. godine kao ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.  Osnivači su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom 49 % i Grad Rijeka s osnivačkim udjelom 51% .

S radom započinje u proljeće 2016.g., a nastavlja se na pedesetogodišnju riječku tradiciju profesionalne rehabilitacije koja se razvila zahvaljujući brizi o radnicima razvijene riječke industrije.

Rad samog Centra za profesionalnu rehabilitaciju reguliran je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/14) i Pravilnikom o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/2014, 2/2015).

Sve usluge profesionalne rehabilitacije provodi, usklađuje i procjenjuje interdisciplinaran stručni tim u sastavu:  psiholog, socijalni radnik, pedagog i rehabilitator.

Ravnateljica je Ivana Lulić, dipl. novinar.

Djelatnosti Centra su:

  • organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete za osposobljavanje propisane zakonom
  • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
  • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti odnosno izdavanje nalaza i mišljenja
  • analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad
  • procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja
  • radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju zapošljavanja
  • informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu
  • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu
  • izrada savjetodavnih usluga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene
  • pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije
  • razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije
  • tehnička pomoć, podrška i procjena rezultata
  • informiranje i podrška izvorima financiranja
  • izvođenje programa socijalnog uključivanja
  • izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije
  • izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada
  • posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene profesionalne rehabilitacije