Profesionalna rehabilitacija

Profesionalna rehabilitacija, kao kompleksna metoda i slojevit proces, pruža priliku ne samo stjecanja novih znanja i vještina, već doprinosi i  socijalnoj integraciji pojedinca i pomaže u suočavanju s izazovima koji stoje pred osobom s invaliditetom.

Sam termin javlja se dvadesetih godina prošlog stoljeća u SAD-u, iako povijest odnosa i mjera društva prema osobama s invaliditetom seže puno dalje u povijest. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, došlo do radnog angažiranja velikog broja osoba s invaliditetom, a time i do afirmacije  same profesionalne rehabilitacije. Kasnije, u drugoj polovici 20-tog stoljeća politika društva prema osobama s invaliditetom promijenila  se od politike isključenosti do politike integracije u čemu veliku ulogu ima i profesionalna rehabilitacija.

Hrvatsko zakonodavstvo određuje da profesionalna rehabilitacija obuhvaća mjere i aktivnosti propisane u članku 4. stavku 4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), a te mjere i aktivnosti su usluge koje se izvode s ciljem da se osobu s invaliditetom osposobi za prikladan posao, da se ista zaposli, odnosno zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

Samo pravo na profesionalnu rehabilitaciju je pravo osobe s invaliditetom na korištenje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđenih individualnim planom profesionalne rehabilitacije.