Politika privatnosti

1. SVRHA POLITIKE PRIVATNOSTI

Svrha ove Politike privatnosti Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka je ostvarivanje zakonitosti i transparentnosti obrade osobnih podataka i pružanja informacija vezanih za obradu osobnih podataka a time i ostvarivanja prava ispitanika.

2. VODITELJ OBRADE I KONTAKT SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Voditelj obrade osobnihpodatakajeCentar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, Wenzelova 3/A, 51000 Rijeka, tel: +385 51 546 451, fax: +385 51 687 588, e-mail: info@cpr-rijeka.hr

Voditelj obrade imenovao je službenika za zaštitu podataka kojeg možete kontaktirati na e-mail petra.rex-mihelec@cpr-rijeka.hr , tel: + 385 51 323 869

3. SVRHA I PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

3.1. Od Vas kao korisnika usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (dalje: Centar) prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koji su nužni u svrhu izvršavanja službenih zadaća i ovlasti Centra odnosno u svrhu obavljanja djelatnosti organiziranja i izvođenja usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom (članak 6. st.1. t. (e) Opće Uredbe). Zadaće i ovlasti Centra propisane pravnim propisima i to Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), Pravilnikom o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 75/18, 145/20) koji uključuju Standarde usluga profesionalne rehabilitacije te Uredbom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (Narodne novine broj 9/2019). Zadaće i ovlasti Centra uključuju:

 • provođenje usluga profesionalne rehabilitacije sukladno Standardima usluga profesionalne rehabilitacije;
 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti
 • analizu tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad
 • procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja
 • radno osposobljavanje, obrazovanje i programe održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
 • informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u učenju i radu
 • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unapređenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu
 • informiranje i savjetovanje o primjeni različitih učinkovitih tehnika u učenju i radu
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije
 • tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjenu rezultata profesionalne rehabilitacije
 • informiranje i podršku u izvorima financiranja.

Ako želite koristiti naše usluge pa nam samoinicijativno pošaljete osobne podatke izravno na naš e-mail, takve podatke prikupljamo i obrađujemo u ograničenom obujmu samo kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš upit. Kontaktirajući nas izravno putem e-mail pošte jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama Politike privatnosti.

3.2. Vaše osobne podatke obrađujemo kad je obrada nužna za izvršenje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (članak 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe).

3.3. Vaše osobne podatke obrađujemo radi poštovanja i ispunjavanja pravnih obveza Centra (članak 6. st. 1. t. (c) Opće uredbe) u svrhu:

 • zasnivanja radnog odnosa u Centru
 • ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom
 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
 • sklapanja ugovora o djelu, ostvarivanja prava i obveza iz tog ugovora
 • ostvarivanja prava i obveza prema članovima tijela Centra i u vezi s funkcioniranjem tijela – provođenja posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

3.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole (članak 6. st 1. t. (a) Opće uredbe), u svrhu:

 • olakšavanja provođenja posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti isključivo u odnosu na zaposlenike.
 • boljeg funkcioniranja svih značajki mrežne stranice Centra i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva – u svrhu analize korištenja mrežne stranice Centra.

Vaši podaci neće biti prikupljani u opsegu većem od potrebe postizanja navedene svrhe.

4. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

4.1. Na službenim mrežnim stranicama www.cpr-rijeka.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) –tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje mrežnu stranicu.

– Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

– Na našoj mrežnoj stranici koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje mrežne stranice, funkcionalni/opcionalni kolačići (mogu se isključiti) koji omogućavaju mrežnoj stranici pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju.

– Korištenjem mrežne stranice www.cpr-rijeka.hr smatra se da ste upoznati s politikom privatnosti te dajete privolu i pristajete na upotrebu nužnih kolačića (cookie datoteka). Sve informacije koje se nalaze u cookie datotekama su anonimne. Informacije, poput Vašeg imena ili e-mail adrese uopće neće biti spremljene. Web stranice također ne mogu dobiti pristup informacijama koje im Vi niste dozvolili i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

– Funkcionalni/opcionalni kolačići (mogu se isključiti): Na našim mrežnim stranicama također koristimo aktivnosti i poveznice za dijeljenje i prikazivanje sadržaja putem različitih vanjskih servisa. Ovdje se može raditi o dijeljenju sadržaja na društvenim mrežama ili o korištenju web usluga za prikaz sadržaja unutar naše stranice poput prikaza slika, videa, ili anketa, te korištenje servisa za analitiku kao što je Google Analytics. Kao treća strana, ti servisi mogu doći do nekih Vaših podataka te pratiti Vašu aktivnost na Internetu. Molimo Vas da uvjete korištenja te pravila o privatnosti pogledate na stranicama tih pružatelja usluga.

4.2. Kolačići treće strane:

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenost mrežne stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti stranice i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics., uslugu web analize koju pruža Google Inc. (“Google”) kako bi procijenio vašu upotrebu mrežne stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na Internet mjestu za upravitelje mrežnih stranica, kao što su broj posjetitelja i stranice koje posjetitelji posjećuju. Koristimo način integracije koji anonimizira vašu IP adresu i ne prikupljamo osobne podatke putem kojih Vas možemo identificirati.

Kao treća strana, ti servisi mogu doći do nekih Vaših podataka te pratiti Vašu aktivnost na Internetu. Molimo Vas da uvjete korištenja te pravila o privatnosti pogledate na stranicama tih pružatelja usluga.

Na našim mrežnim stranicama također koristimo aktivnosti i poveznice za dijeljenje i prikazivanje sadržaja putem različitih vanjskih servisa. Ovdje se može raditi o dijeljenju sadržaja na društvenim mrežama ili o korištenju web usluga za prikaz sadržaja unutar naše stranice poput prikaza slika, videa, ili anketa, te korištenje servisa za analitiku kao što je Google Analytics. Za prikupljanje podataka putem mrežne stranice koristimo https protokol i sigurnosni certifikat (SSL) za enkripciju podataka između računala i servera. U trenutku dostavljanja Vaših osobnih podataka, Vi pristajete na kontakt s nama te nam time dajete za pravo uključiti Vas u našu bazu podataka kako bi ostvarili traženi kontakt. To smatramo Vašim izričitim pristankom i privolom na kontakt.

4.3. Sigurnost (mrežna stranica): Podaci pohranjeni na našim serverima i u našim bazama podataka zaštićeni su te im mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Implementirali smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili gubitak vaših podataka, neovlaštenu izmjenu, krađu ili pristup neovlaštene treće strane. Podaci koji se prikupljaju na našoj mrežnoj stranici zaštićeni su sigurnosnim certifikatom (SSL).

5. PRIMATELJI ODNOSNO KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatake. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa. Dakle, Vaši podaci proslijeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Osobne podatke koji su vezani uz korištenje mrežne stranice možemo podijeliti s ovlaštenim trećim pružateljem usluga koji provode neke aktivnosti u naše ime, kao što su osiguravanje rezultata pretrage i veze, upravljanje mrežnom stranicom, rješavanje problema i pružanje korisničkih usluga mrežne stranice. Vaše osobne podatke nemamo namjeru prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

6. VREMENSKO RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

7. VAŠA PRAVA VEZANA UZ OBRADU OSOBNIH PODATAKA

7.1. Pravo na pristup osobnim podacima: Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih osoba.

7.2. Pravo na ispravak: Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, poštom ili e-mailom. U tom slučaju u zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

7.3. Pravo na brisanje: Imate pravo tražiti i ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojoj podliježe voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe.

Iznimke vezane uz ostvarivanje prava na brisanje: Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna: a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; b) radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; c) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom na brisanje može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili d) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

7.4. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka: Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših podataka ako:

 • osporavate  njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka

7.5. Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste nam prethodno pružili, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se: a) obrada temelji na privoli ili ugovoru; i b) obrada se provodi automatiziranim putem.

7.6. Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

7.7. Pravo koje se odnosi na privolu: Ako se obrada podataka temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, ali povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke. Na pisani zahtjev, u zakonskom roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva obavijestit ćemo Vas jesmo li i koje smo Vaše osobne podatke prikupili tijekom Vaših posjeta našoj internetskoj stranici. Molimo Vas da zahtjev uputite na adresu petra.rex-mihelec@cpr-rijeka.hr. Pristanak na korištenje Vaših osobnih podataka, u cijelosti ili dijelu, možete ukloniti u bilo kojem trenutku. Po primitku zahtjeva za uklanjanje pristanka, vaši podaci će biti izbrisani.

8. OBVEZA PRUŽANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koji su nam nužni u svrhu izvršavanja službenih zadaća i ovlasti Centra, te onih koji su nužni radi poštovanja i ispunjavanja pravnih obveza Centra, obvezni ste nam pružiti na temelju zakona odnosno ugovora odnosno predstavljaju uvjet za sklapanje ugovora. Ako se takvi podaci ne pruže nećemo moći izvršiti naše službene zadaće i ovlasti odnosno nećete moći zasnovati radni odnos u Centru, odnosno ostvarivati prava i obveze iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom, nećemo moći sklopiti ugovor o djelu niti izvršiti prava i obveze iz tog ugovora, nećemo moći ostvariti prava i obveza prema članovima tijela Centra, nećemo moći odgovoriti na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama odnosno nećete moći ući u prostorije Centra.

U slučaju da ne želite dati privolu za obradu osobnih podataka u svrhu olakšavanja provođenja posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti (zaposlenici), tada ste obvezni prilikom svakog ulaska u poslovne prostore poslodavca predočavati COVID potvrdu odnosno drugi odgovarajući dokaz na uvid. Možete blokirati dozvolu za upotrebu opcionalnih kolačića. Ukoliko ih blokirate i dalje ćete moći pregledavati stranice, ali neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

9. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezali su se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti. Ravnatelj, članovi Upravnog vijeća, zaposlenici Centra i druge osobe koje po bilo kojoj osnovi sudjeluju u radu Centra dužni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka radnog odnosa, članstva odnosno odnosa na temelju kojeg je nastala obveza čuvanja tajne.

10. AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA

Ne primjenjujemo automatizirano donošenje odluka/izradu.

11. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

12. DOSTUPNOST POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti učinit će se javno dostupnom svim ispitanicima objavom na mrežnim stranicama Centra www.cpr-rijeka.hr.