Usluge centra

Usluge profesionalne rehabilitacije izvode centri za profesionalnu rehabilitaciju samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete sukladno pravilima profesionalne rehabilitacije.

Usluge Centra namijenjene su prvenstveno osobama s invaliditetom i njihovim aktualnim i budućim poslodavcima, iako se može provoditi i za druge osjetljive skupine koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Centar pruža sljedeće usluge profesionalne rehabilitacije, u skladu sa Standardima usluga Centara za profesionalnu rehabilitaciju:

 1. Rehabilitacijska procjena o razini radne sposobnosti, znanja, radnih navika i profesionalnih interesa. Može se provesti i u kraćem trajanju u slučaju utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad za potrebe upisa u Očevidnik zaposlenih i samozaposlenih osoba s  invaliditetom.
 2. Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije
 3. Izrada perspektiva
 4. Analiza radnog mjesta
 5. Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s obrazovnim programom
 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i u radnom okruženju;
 7. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija ( Radni centar )
 8. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica )
 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)
 10. Procjena radne učinkovitosti. Ova usluga služi poslodavcu,čiji zaposlenik/ca je upisan/a u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, da temeljem nalaza i mišljenja Centra može ostvariti poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom – npr. subvenciju plaće kod smanjene radne učinkovitosti, sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta, sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada i troškova stručne podrške.
 11. Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu
 12. Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom