Introduction

Poziv na izložbu “Mogućnosti, a ne ograničenja”

Poziv na izložbu “Mogućnosti, a ne ograničenja”

Uz pokroviteljstvo Grada Rijeke organizirali smo izložbu „Mogućnosti, a ne ograničenja“, u kojoj ćemo istaknuti primjere dobre prakse u profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Pozivamo vas na otvaranje izložbe, kao i na druženje nakon toga.

Za detalje otvorite Pozivnicu.

Foto: Petar Fabijan